Ağır Metal Ölçümleri

DENEY ADI

Ağır Metal Örneklemesi
(Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu,
Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Ag, Tl, V, Zn)

DENEY METODU

EPA Method 29
TS EN 14385
X