Toz Ölçümleri


DENEY ADI
Gravimetrik Metod ile Sabit Kaynak
Emisyonları - Tanecikli Maddenin
Kütle Derişiminin Elle Tayini
 
Pitot Tüpü ile Hız ve Debi Tayini 

Gravimetrik Metot ile Baca Gazında Nem İçeriğinin Saptanması
Kapasitif Sensörle Baca Gazında Nem İçeriğinin Saptanması
(Baca Sıcaklığı <180 oC İçin)DENEY METODU
TS ISO 9096
 (20 mg/m3 üstündeki toz konsantrasyonları için uygun)
 
TS ISO13284-1
(0-50 mg/m3 arasındaki toz konsantrasyonları için uygun)
 
EPA Metot 17
EPA Metot 5

TS ISO 10780

EPA METOD 4
İşletme İçi Metot 01
X