Hava Kalitesi Modellemesi

İmisyon ve Hava Kalitesi ölçümleri kapsamında bakanlıkça kabul göre dağılım modelleme çalışmaları yapılarak görsel haritalandırma çalışmaları ve raporlamaları yapılmaktadır.

  • Hava Kalitesi ve Dağılım Modellemesi
  • Çöken Toz İmisyon Modellemesi
  • Modelleme sonucu harita oluşturulması

X