Çevre Havasında Partikül Madde (PM 10)

Alan kaynak olarak tanımlanmış işletmeler ile hava kalitesi ölçümü gerektirir durumlar için imisyon ve hava kalitesi ölçümleri ve modellemeleri gerçekleştirilerek analiz süreçleri izlenir ve bakanlıkça belirlenmiş formatlarda raporlaması yapılır.

  • İmisyon ( Hava Kalitesi ) Ölçümü
  • Havada Asılı Partikül Madde (Toz) Tayini ( PM10)
X