İSG ve İç Ortam Ölçümleri

İç Ortam Ölçümleri

 
 
İç Ortam Ölçümleri, İş yeri çalışma ortam havasında bulunan ve işletme faaliyetinde kaynaklanan fiziksel ve kimyasal etkilerin nicel olarak belirlenebilmesi için gerekli çalışmaları içermektedir. İç ortam ölçümleri risk bölgelerini ve gruplarını belirlemede kullanıldığı gibi ortam şartlarının incelenmesi için sonuç değerler ortaya koyabilmektedir.  Ayrıca belirlenen risk gruplarında yapılacak kişisel maruziyet ölçümlerine zemin hazırlayarak söz konusu maruziyetin değerlendirilmesi için bir basamak oluşturmaktadır. 

 


Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 
 
 

Kişisel Maruziyet ölçümleri, işyeri ortamında bulunan ve kişisel maruz bırakmaya yol açan fiziksel ve kimyasal faktörlerin incelenmesi ile bunların çalışan üzerindeki etki büyüklüklerinin belirlenmesini içeren ölçümlerdir. Kişisel maruziyet ölçümlerinin sonuç raporları, yasal mevzuat ile uyumluluk, işletmelerin söz konusu maruziyetten kaynaklanan sorumluluklarıı ve düzeltici / önleyici faaliyetlerini değerlendirmede iş güvenliği hizmetlerinin yardımcı ve tamamlayıcısıdır.


X