Titreşim Ölçümleri

Endüstriyel tesisler ile patlatmalı maden ocaklarından kaynaklı titreşim ve ek olarak işletmelerce kullanılan makine – ekipman kaynaklı yapısal titreşim ölçümleri bu kapsamda işlenmektedir. Ayrıca gürültü izni kapsamında istenen ya da şikayet amaçlı yapılan yapısal titreşim ölçümleri ve raporlaması konuları da bu kapsamdadır.
X