56246

Bu sitenin tüm özelliklerini kullanabilmek için lütfen daha yeni bir tarayıcı yükleyiniz

Avrupa Çevre Merkezi Laboratuvarı


Avrupa Çevre Merkezi ailesi olarak konusunda uzman çalışan, mühendis ve danışmanları ile gelişmeleri takip eden, teknoloji olanaklarını ve bilgi birikimlerini çalışmalarına entegre ederek kullanan, dinamik ve araştırmacı genç bir kuruluş olup gürültü-akustik ölçümleri, emisyon ölçümleri ve hava kalitesi ölçümlerinin yanı sıra işçi sağlığı, iş güvenliği konularında da TS EN ISO/IEC 17025 kalite yönetim sistemine göre hizmet vermektedir.

Devamı
 • Emisyon ölçümü nedir ve neden yapılmalı ?


  Emisyon ölçümü,çevreye yayılan her türlü zararlı gazlar,katı ve sıvı atıkları arındırarak gerekli cihazlar ile analiz edilmesi işlemidir.
  Emisyon ölçümü günümüzde hızlı sanayileşme ve yoğun kentleşme olan bölgelerde çevre kirliliğini en aza indirmek için ilgili kuruluşların yaptırması gerekli olduğu bir ölçümdür.Kentleşmiş sanayi bölgelerinde havayı ve çevreyi kirleten maddeler karbon monoksit (CO), ozon (O3), azot oksitleri (N0x), kükürt dioksit (SO2), asılı partiküler maddeler (APM) ve kurşun (Pb) maddeleridir.Özellikle büyük şehirlerde havadaki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması oldukça önemlidir.Öyle ki yapılan araştırma sonuçlarına göre hava kirliliği fazla olan bölgelerde insan ömrünün 1-2 yıl kısaldığı belirlenmiştir.
  Emisyon Ölçümü Faydaları Nelerdir ?
  Emisyon ölçümü ile üretim prosesinin kalitesini arttırabilirsiniz.Yakıt verimliliğini önemli ölçüde arttırarak yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.Ayrıca atmosfere yayılan hava kirletici maddelerden arındırarak çevre sağlığına katkıda bulunmak emisyon ölçümü faydalarının başında gelmektedir.
  Emisyon Ölçümü Yapan Firmalar
  Emisyon ölçümü yapmak için Çevre ve Orman Bakanlığından Çevre Analizleri Yeterlilik ve Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi almak gerekmektedir.Bu belgeye sahip olan kamu yada özel kuruluşlar emisyon ölçümü yapabilirler.Aynı zamanda emisyon ölçümü yapan firmanın tecrübesi ve referanslarıda önemlidir.Emisyon ölçümü yaptırırken firmanın uzmanlığına ve ekipmanlarının standartlara uygun olmasına dikkat ediniz.
  Avrupa Çevre Merkezi Laboratuvarı uzman kadrosu ve standartlara uygun ekipmanlarıyla sizlere emisyon ölçümü hizmeti vermekteyiz.

 • Emisyon Ölçümleri

  Çevre ve Emisyon izni kapsamında yapılan izin ve teyit ölçümlerinde baca gazı ve emisyon konularında eğitimli ve yetkin personel ile ölçümleriniz gerçekleştirilmekte ve bakanlıkça belirlenmiş olan formatlarda raporlamaları yapılmaktadır. Kapsamda bulunan firmalar için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi iki yıldır.

  İmisyon Ölçümleri

  Alan kaynak olarak tanımlanmış işletmeler ile hava kalitesi ölçümü gerektirir durumlar için imisyon ve hava kalitesi ölçümleri ve modellemeleri gerçekleştirilerek analiz süreçleri izlenir ve bakanlıkça belirlenmiş formatlarda raporlaması yapılır.

  Gürültü Ölçümleri

  Akustik ve Çevresel gürültü ölçümü konularında eğitimli ve gerekli sertifikasyona sahip ölçüm ekibi ile ölçümleriniz gerçekleştirilmektedir. Tamamlanan ölçümlerin değerlendirme ve raporlaması da yetkili personelce tamamlanarak bakanlıkça belirlenen formatta raporlama işlemi tamamlanır.

  İç Ortam/İSG Ölçümleri

  İç Ortam Ölçümleri, İş yeri çalışma ortam havasında bulunan ve işletme faaliyetinde kaynaklanan fiziksel ve kimyasal etkilerin nicel olarak belirlenebilmesi için gerekli çalışmaları içermektedir.

 • Avrupa Çevre Merkezi

  • REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
  • REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
  • REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
  • REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
  • REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
  • REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
  • REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
  • REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
  • REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
 • Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?