Baca ölçümü,bacadaki gazların emisyon ölçümü ve toz ölçümü (Partikül Madde) hizmetlerini standartlara uygun olarak yapmaktayız.

 

Baca gazı,karbondioksit içeren maddelerden oluşmaktadır.Bu baca gazları azami ölçüde çevreyi kirletmektedir.Bu sebepten dolayı uluslararası standart ve normlara uygun olarak baca ölçümü yapılması gerekir."Karlab Çevre Laboratuvarı" olarak bizler bu baca ölçümü hizmetini TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun kalite yapmaktayız.Baca ölçümü sonucunda kazan verimliliği artar,ekstra yakıt tasarrufu sağlamaktadır.Tabiki bunun için doğru baca gazı ölçümü uygulanması gerekir.Bunun için gazı toz partikül maddelerinde ayrıştırılması önem teşkil etmektedir.Hepimizin bildiği gibi hızlı kentleşme ve sanayileşme çevre koşullarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Havayı kirleten çok sayıda kirletici gazlar bulunmaktadır,bunlardan bazıları O2, CO, CO2, SO2, HC, NOx'ler (NO ve NO2) gazlardır.Hava kirliliğine neden olan oksijen karbon gazlarını kontrol altına almak için baca ölçümü analizinin iyi yapılması gerektiğini unutmamak gerekir.

 

Toz Ölçümü ile gözle görülemeyen katı taneciklerin ve insan sağlığını tehdit eden bu partiküllerin tespit ve değerlendirilmesi için yapılan ölçümdür.

 

Toz ölçümü, toz ile ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği yönünden ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için yapılan çalışmalardır. ÇSGB’nın toz ölçümü kapsamında 20/6/2012 tarihli yönetmelik kanunu ile düzenli toz ölçümü yapılması gereken iş yerlerinde tozla mücadele birimlerinin kurulması 6331 İSG yönetmeliği ile zorunlu hala getirilmiştir.


Emisyon ölçümü ile üretim prosesinin kalitesini arttırabilirsiniz.Yakıt verimliliğini önemli ölçüde arttırarak yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.Ayrıca atmosfere yayılan hava kirletici maddelerden arındırarak çevre sağlığına katkıda bulunmak emisyon ölçümü faydalarının başında gelmektedir.

"Emisyon ölçümü" ile ilgili kuruluşların,tesislerin yaydığı emisyon miktarı,kullanılan yakıtlar belirlenmektedir.Havayı kirleten gaz ve partiküllerin tespiti emisyon ölçümü ile belirlenebilir ve gerekli yönetmeliklere uygun olup olmadığı değerlendirilebilir.Aynı zamanda baca ile çevreye yayılan atık gazların ölçümlerini içermektedir.Emisyon ölçümleri genellikle baca emisyon ölçümü ve egzoz emisyon ölçümü olarak iki guruba ayrılmaktadır.Egzoz emisyon ölçümlerinde taşıtların egzozlarından çıkan yanma ürünlerinin yasal emisyon limitlerine uygun olup olmadığını belirlenmektedir..

Emisyon ölçümü yapmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi almak gerekmektedir. Bu belgeye sahip olan kamu yada özel kuruluşlar emisyon ölçümü yapabilirler. Aynı zamanda emisyon ölçümü yapan firmanın tecrübesi ve referanslarıda önemlidir. Emisyon ölçümü yaptırırken firmanın uzmanlığına ve ekipmanlarının standartlara uygun olmasına dikkat ediniz.

 

Avrupa Çevre Merkezi Laboratuvarı olarak uzman kadromuz ve standartlara uygun ekipmanlarımızla sizlere emisyon ölçümü hizmeti vermekteyiz.

 

Zararlı gazlar,dumanlar ve çevreyi kirleten tüm maddeler baca ölçümü (baca gazı ölçümü) testinin sonucunda belirlenmektedir.Aynı zamanda baca ölçümü ile yanma verimliliğinin kaliteli olup olmadığı ve yakıtın nekadar yüksek kalitede tüketildiğini belirlemede yardımcı olmaktadır.Baca ölçümü ile baca vasıtası ile çevreye yayılan zararlı maddelerden oluşan gazların ne derecede kirletici vasıflarda oldukları tespit edilmektedir.Böylelikle baca ölçümü ile çevreye yayılan emisyon atık gazlar en asgariye çekilmiş olur.

 

Baca ölçümü analizi hizmetimiz ile Çevre Mevzuatı kapsamında atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki maddeleri kontrol altına almak,çevreyi kirleten tüm maddelerden ayrıştırmak ve yakıt verimliliğini artırarak tasaruf amaçlamaktayız.

"Karlab Çevre Laboratuvarı" olarak baca ölçümü alanında yetkili,uzman kadromuz ve akrediteye sahip cihazlarımız ile hizmet vermekteyiz.Görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Baca Ölçümü Analiz Referans Değerleri ise aşağıdaki gibidir;


O2            : % 3 – 5

CO2         : % 11 – 12

CO            : 50 PPM 

Lamda λ  : 1,17

Çekiş        : – Vakum

 

Baca Ölçümü Sonucunda Aşağıdaki Değerler Kaydedilir

 

·  Bacada O2, CO, CO2, SO2, , NO, NO2, NOx Yanma Gazları Emisyonlarının Ölçümü,                              

·  Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü,,

·  Bacada Gaz ve Tozların Kütlesel Debi Tayini,

·  Bacada Hız-Debi Ölçümü,

·  Bacada İslilik Ölçümü,

·  Bacagazı Sıcaklık Ölçümleri,

·  Bacagazında Nem Değerinin Belirlenmesi,

·  Bacada toplam  Uçucu Organik Gaz  Emisyonlarının Ölçümü,

·  Prosesteki Yanma Verimliliğinin Tespiti,

Teyit ölçümlerinizi 2 yılda bir ilk ölçüm yaptırdığınız tarihte mutlaka yaptırmalısınız. 

0312 394 0 565

Telefon
www.avrupacevremerkezi.com © Tüm hakları saklıdır..
X
İletişim
Mail Gönder
Whatsapp
Telefon