56246

TÜRKİYE' NİN HER YERİNDE HİZMETİNİZDE...

Geleceğimizin avuçlarımızda olduğunun bilincindeyiz.

DOĞRU, TARAFSIZ VE GÜVENİLİR SONUÇLAR İÇİN BURADAYIZ...

Doğayı Korumak İçin Çalışıyoruz.

Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için çalışıyoruz..

Doğayı kirletmeden sanayimizi büyütebileceğimize inanıyoruz..

 • Avrupa Çevre Merkezi

 • Avrupa Çevre Merkezi


  Laboratuvar olarak faaliyetlerimiz arasında; gürültü maruziyeti,toz ölçümüVOC (Uçucu

  organik Buhar ve Bileşikler)
  , emisyon ölçümübaca ölçümü,gürültü ölçümü
  , isg

  ölçümü, iş güvenliği ölçümü hizmetini TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetki Belgemiz kapsamında

  hizmet vermekteyiz...


 • Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi’ nin (MELBES) Uygulanması Hakkında Bakanlık Makam Oluru

  MELBES Bakanlık Makam Oluru.pdf 

  Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yürütülecek Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemine (MELBES) geçilmesi çalışmaları sürmekte olup, söz konusu Sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2. 100 Günlük Eylem Planı'nda da yer almış olup, 16 Şubat 2019 tarihinde uygulamaya alınacaktır.

  Bu çerçevede; 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği' nin 42 inci Maddesi birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin hususlarda düzenleme yapmaya yetkilidir." ve "Laboratuvarlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinde, mevcut ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ, genelge, talimat, olur, rehber niteliğindeki dokümanlara, Bakanlık internet sitesindeki duyurulara ve bu Yönetmeliği uygulamak için oluşturulacak programlara, belirlenecek süre içerisinde uymak zorundadır." hükümlerine dayanılarak; çevre alanında toplam ve parametre bazında iş hacminin belirlenebilmesi, arz, talep dengesinin oluşturulması ve Sistemin uygulamaya alınmasıyla birlikte geçiş aşamasında uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla, Ek’ te yer alan 13.02.2019 tarih ve 35635 Sayılı Bakanlık Makam Olur’ u alınmıştır.

 • Emisyon ölçümü nedir ve neden yapılmalı ?


  Emisyon ölçümü,çevreye yayılan her türlü zararlı gazlar,katı ve sıvı atıkları arındırarak gerekli cihazlar ile analiz edilmesi işlemidir.
  Emisyon ölçümü günümüzde hızlı sanayileşme ve yoğun kentleşme olan bölgelerde çevre kirliliğini en aza indirmek için ilgili kuruluşların yaptırması gerekli olduğu bir ölçümdür.Kentleşmiş sanayi bölgelerinde havayı ve çevreyi kirleten maddeler karbon monoksit (CO), ozon (O3), azot oksitleri (N0x), kükürt dioksit (SO2), asılı partiküler maddeler (APM) ve kurşun (Pb) maddeleridir.Özellikle büyük şehirlerde havadaki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması oldukça önemlidir.Öyle ki yapılan araştırma sonuçlarına göre hava kirliliği fazla olan bölgelerde insan ömrünün 1-2 yıl kısaldığı belirlenmiştir.
  Emisyon Ölçümü Faydaları Nelerdir ?
  Emisyon ölçümü ile üretim prosesinin kalitesini arttırabilirsiniz.Yakıt verimliliğini önemli ölçüde arttırarak yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.Ayrıca atmosfere yayılan hava kirletici maddelerden arındırarak çevre sağlığına katkıda bulunmak emisyon ölçümü faydalarının başında gelmektedir.
  Emisyon Ölçümü Yapan Firmalar
  Emisyon ölçümü yapmak için Çevre ve Orman Bakanlığından Çevre Analizleri Yeterlilik ve Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi almak gerekmektedir.Bu belgeye sahip olan kamu yada özel kuruluşlar emisyon ölçümü yapabilirler.Aynı zamanda emisyon ölçümü yapan firmanın tecrübesi ve referanslarıda önemlidir.Emisyon ölçümü yaptırırken firmanın uzmanlığına ve ekipmanlarının standartlara uygun olmasına dikkat ediniz.
  Avrupa Çevre Merkezi Laboratuvarı uzman kadrosu ve standartlara uygun ekipmanlarıyla sizlere emisyon ölçümü hizmeti vermekteyiz.

 • Avrupa Çevre Merkezi


  Tarafsız, güvenilir, müşteri memnuniyeti odaklı, son teknoloji cihaz ve ekipmanlar, uzman kadro, yenilikçi ekip ruhu ile her trlü Çevresel Ölçüm ve Analiz talepleriniz için, tüm TÜRKİYE' de hizmenitinizdeyiz. 


 • Çizgilerle Çevre Kirliliği

  Çevre Animasyonu

  Çizgilerle Çevre Kirliliği
  Çizgilerle; İsraf, Tüketim Çılgınlığı ve Çevre Kirliliği
  Çevre Animasyonu
  Çevre Animasyonu