56246

Hedeflerle Yönetim

Avrupa Çevre Merkezi ailesi olarak, ne istediğimizin bilincindeyiz.
 
Yönetim stratejimiz çerçevesinde ekip olarak bu hedeflere ulaşmanın sorumluluğunu taşırız.